ชีวประวัติผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่

ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ มีทั้งผู้ที่เคยใช้ชีวิตใกล้ชิดหรือติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า บางคนเป็นอัครสาวก ซึ่งในบรรดาอัครสาวกจำนวน 12 คน ซึ่งได้แก่ เปโตร ยากอบ ยอห์น อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธิว ยากอบ ธัดเดอัส ซีโมน และ ยูดาอิสคาริโอท (ผู้ทรยศ) ที่พระเยซูทรงเลือกเพื่อให้ติดตามนั้น มีบางคนเท่านั้นที่เขียนบันทึกที่สามารถรวบรวมได้ แต่ผู้ที่เขียนมากที่สุด คือ อาจารย์เปาโล ซึ่งเคยต่อต้านพระคริสต์มาก่อน นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครอีกด้วย

มัทธิว (Mathew) เดิมชื่อ เลวี เขียนพระกิตติคุณมัทธิวถึงชนชาติยิว มัทธิวเคยเป็นคนเก็บภาษีส่งกรุงโรม เขาทิ้งงานเก็บภาษีเพื่อติดตามพระเยซู ปกติคนเก็บภาษีมักไม่ค่อยมีใครคบหาสมาคมด้วย ถือว่าเป็นคนขายชาติ เพราะเป็นพวกประจบประแจงพวกโรมัน การจ่ายภาษีแสดงถึงภาระอันหนักหน่วงที่เกิดจากการยึดครองของมหาอำนาจหรือจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้น ตำแหน่งของคนเก็บภาษีต้องซื้อหามาด้วยเงินทอง ซึ่งเมื่อเก็บภาษีจากประชาชนแล้ว คนเก็บภาษีจะไม่นำส่งกรุงโรมทั้งหมด แต่จะยักยอกเอาไว้เพื่อเป็นของตัวเองบ้าง ดังนั้น เลวีจึงเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่ง แต่พระเยซูทรงเรียกท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยยกย่องให้เป็นอัครสาวกด้วย โดยพระองค์ทรงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า มัทธิว ซึ่งแปลว่า “ของประทาน (ของขวัญ) จากพระเจ้า” เมื่อมัทธิวพบพระเยซูแล้ว ท่านมีความถ่อมใจ กลับใจใหม่ ยอมรับความมหัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำต่อชีวิตของท่าน

มาระโก (Mark) เขียนพระกิตติคุณมะระโกถึงชาวโรมัน มะระโกเป็นคนใกล้ชิดและติดตามอัครสาวกเปโตร ท่านเขียนเรื่องโดยจัดเรียงจากข้อความที่เปโตรเทศนา

ลูกา (Luke) เขียนพระกิตติคุณลูกาและพระธรรมกิจการ ท่านเป็นนายแพทย์ชาวกรีกและเป็นผู้ร่วมงานกับอาจารย์เปาโล เหตุการณ์ที่ท่านเขียนสามารถพิสูจน์ได้ หนังสือกิจการที่ท่านเขียนทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คนหนึ่ง

ยอห์น (John) เขียนพระกิตติคุณยอห์นและพระธรรมวิวรณ์ ท่านเคยเป็นคนเลือดร้อน เป็นสาวกที่พระเยซูเจ้าทรงรักและไว้ใจ จะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงมอบให้ยอห์นดูแลมารดาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถุกตรึงที่กางเขน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเมื่อพบพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ พระธรรมยอห์นที่ท่านเขียนกล่าวถึงความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นที่จับใจอย่างมาก ผู้ที่เพิ่งเริ่มรับเชื่อหรือเริ่มอ่านพระคัมภีร์จึงควรที่จะอ่านพระธรรมยอห์นนี้ก่อน

ยากอบ (James) เป็นผู้เขียนพระธรรมยากอบ เข้าใจว่าท่านเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์ที่เกิดจากมารีย์และโยเซฟ ระหว่างการทำงานของพระเยซูคริสต์ 3 ปีในโลก ยากอบเป็นผู้ไม่เชื่อ แต่หลังจากการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ พระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลง ท่านอยู่ร่วมอธิษฐานกับอัครสาวกในห้องชั้นบนในวันเพนเตคอสซึ่งพระเยซูได้ให้สัญญาไว้ว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ ท่านเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในกลุ่มผู้นำในคริสตจักรยุคเริ่มแรก และเป็นผู้นำการประชุมสภาครั้งสำคัญที่เยรูซาเล็ม อ.เปาโล เรียก ยากอบว่า “เสาหลัก” ของคริสตจักร

ยูดา (Jude) เขียนพระธรรมยูดา ท่านไม่ได้เป็นอัครสาวก เข้าใจว่าเป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์เข่นกัน เพราะเรียกตัวเองว่า น้องชายของยากอบ

เปโตร (Peter) เป็นผู้เขียนพระธรรมเปโตร เดิมชื่อซีโมน เป็นชาวประมง อุปนิสัยเป็นผู้มีอารมณ์ร้อนและเปลี่ยนแปลงง่าย พระเยซูคริสต์จึงทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น เปโตร ซึ่งแปลว่า ศิลา ท่านเคยเป็นคนขี้ขลาด จะเห็นได้จากการปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้งในคืนก่อนวันตรึงพระองค์ที่กางเขน ทั้งๆ ที่ได้ให้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่า “ถึงแม้ว่าใครๆ จะทิ้งพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ยอมทิ้งพระองค์” แต่ภายหลังการคืนพระชนม์และการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ท่านได้กลายเป็นศิลาอันแข็งแกร่งจริงๆ ถ้อยคำเทศนาของท่านสั่นสะเทือนไปทั่วกรุงเยรูซาเลม มีผู้เข้ามารับเชื่อมากมาย

เปาโล (Paul) ท่านเป็นผู้ที่เขียนจดหมายฝากจำนวน 13 เล่ม ท่านเกิดในเมืองทาร์ซัส แคว้นซีลีเซีย เป็นคนเชื้อชาติยิว สัญชาติโรม จะสังเกตได้ว่า ท่านเป็นคนพูดจาโผงผาง ค่อนข้างใจน้อย เป็นฟาริสีผู้เคร่งครัด ได้รับการศึกษาจากกามาลิเอลซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ เข้าใจว่าอาชีพหลักของท่านคือ ทำเต้นท์ขาย ท่านได้รับมอบอำนาจให้ทำลายล้างคริสตชนจำนวนมากมาย แต่หลังจากการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ท่านกลายเป็นคนกล้าหาญมาก ถูกจับกุมคุมขัง ถูกโบยตี ถูกขว้างด้วยก้อนหินหมายจะให้ตาย หลายครั้งหลายหน ท่านเดินทางประกาศพระวจนะของพระเจ้าเป็นระยะทางไกล ถึง 3 ช่วงเวลา (รายละเอียดในหนังสือกิจการ) อาจารย์เปาโลยอมตายเพื่อพระคริสต์ ชีวิตในบั้นปลายของท่านเป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับเราในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต คือเรื่องที่ท่านบอกว่า “เป็นหนามในชีวิต” (เข้าใจว่าเป็นโรคหรือความพิการเกี่ยวกับดวงตา) ซึ่งพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะรักษาให้ท่าน และพระเจ้าให้ท่านเช้าใจพระประสงค์ของพระองค์

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s