พระคัมภีร์ใหม่ (The New Testament)

 

ความตอนที่แล้ว กล่าวถึงบัญญัติของโมเสส ซึ่งเป็นพันธสัญญาเดิม) บนภูเขาซีนาย ที่ตั้งไว้กับชนชาติอิสราเอลให้ถือปฏิบัติ

อพยพ 19:5 ฉะนั้น  ถ้า​พวก​เจ้า​ฟัง​เสียง​เรา​จริงๆ และ​รักษา​พันธ​สัญญา​ของ​เรา​ไว้ พวก​เจ้า​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​เรา​ที่​เรา​เลือก​สรร​จาก​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง เพราะ​แผ่น​ดิน​ทั้ง​สิ้น​เป็น​ของ​เรา

พระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่ (The New covenant) ได้ชื่อมาจากคำที่พระเยซูคริสต์ใช้ในการเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายก่อนทรงถูกตรึงที่กางเขน

ลูกา 22:20 เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยและทรงทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้ที่เทออกเพื่อท่านทั้งหลาย เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา

พันธสัญญาใหม่ เป็นเรื่องตรงข้ามกับบัญญัติของโมเสสตามพันธสัญญาเดิม เพราะว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความบาป จึงไม่สามารถรักษากฎบัญญัติได้โดยปราศจากการช่วยเหลือจากพระองค์ ดังนั้นกฎในพันธสัญญาเดิมจึงทำให้เห็นบาปเด่นชัดขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงการละเมิดของมนุษย์ต่อคำสั่งของพระเจ้า

กาลาเทีย 3:19 ถ้า​เช่น​นั้น มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ทำไม? ที่​เพิ่ม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ก็​เพราะ​การ​ละเมิด จน​กว่า​พงศ์​พันธุ์​ตาม​พระ​สัญ​ญา​นั้น​จะ​มา​ถึง …

กฏบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการเตรียมการมนุษย์ให้ยอมรับพระเยซูคริสต์ เพราะกฎชี้ว่ามนุษย์ไม่สามารถรอดได้ด้วยตัวเอง

ยอห์น 3:17 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก ไม่​ใช่​เพื่อ​พิ​พาก​ษา​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น

แต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติตามกฎบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์ ต่อมาทรงวายพระชนม์และหลั่งโลหิตบนไม้กางเขน จึงสำเร็จตามที่กล่าวไว้ในสมัยพันธสัญญาเดิม

เยเรมีย์ 31:31-33 พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า “นี่​แน่ะ วัน​เวลา​จะ​มา​ถึง ซึ่ง​เรา​จะ​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่​กับ​เชื้อ​สาย​ของ​อิส​รา​เอล​และ​เชื้อ​สาย​ของ​ยู​ดาห์ ไม่​เหมือน​กับ​พันธ​สัญ​ญา​ซึ่ง​เรา​ได้​ทำ​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย เมื่อ​เรา​จูง​มือ​เขา​เพื่อ​นำ​เขา​ออก​มา​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ เป็น​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เรา​ซึ่ง​เขา​ฝ่า​ฝืน ถึง​แม้​ว่า​เรา​ได้​เป็น​สามี​ของ​เขา” พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ “แต่​นี่​จะ​เป็น​พันธ​สัญ​ญา​ซึ่ง​เรา​จะ​ทำ​กับ​เชื้อ​สาย​ของ​อิส​รา​เอล​ภาย​หลัง​สมัย​นั้น” พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ “เรา​จะ​บรรจุ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ใน​เขา​ทั้ง​หลาย และ​เรา​จะ​จา​รึก​มัน​ไว้​บน​ดวง​ใจ​ของ​เขา และ​เรา​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เขา และ​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา”

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงวายพระชนม์และคืนพระชนม์นั้น พระเจ้าได้ทรงช่วยมนุษย์ก่อนยุคไม้กางเขนที่ล่วงลับไปก่อนหน้านั้นแล้ว ให้รอดด้วย

โรม 3:25 พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ตั้ง​พระ​เยซู​ไว้​ให้​เป็น​เครื่อง​บู​ชา​ไถ่​บาป4 ​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ความ​เชื่อ​จึง​ได้​ผล ทั้ง​นี้​เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า ใน​การ​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย และ​ทรง​ยก​บาป​ที่​ได้​ทำ​ไป​แล้ว​นั้น   

(พระซูคริสต์เปรียบได้กับลูกแกะที่บริสุทธิ์ซึ่งชนในยุคพันธสัญญาเดิมฆ่าบูชาแก่พระเจ้า โดยมีการหลั่งเลือดเพื่อไถ่โทษบาปทุกปี)

1เปโตร 3:18-20 เพราะ​พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ​เพราะ​บาป คือ​พระ​องค์​ผู้​ชอบ​ธรรม​เพื่อ​ผู้​ไม่​ชอบ​ธรรม เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน8 ​ไป​ถึง​พระ​เจ้า ฝ่าย​กาย​พระ​องค์​จึง​สิ้น​พระ​ชนม์ แต่​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ทรง​คืน​พระ​ชนม์ และ​โดย​ทาง​วิญ​ญาณ พระ​องค์​ได้​เสด็จ​ไป​บอก​พวก​วิญ​ญาณ​ที่​ติด​คุก​อยู่ ซึ่ง​ใน​สมัย​ก่อน​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​เจ้า คราว​เมื่อ​พระ​เจ้า​ทรง​อด​ทน​รอ​คอย​ให้​กลับ​ใจ​ใน​สมัย​โน​อาห์ ขณะ​ที่​ท่าน​กำ​ลัง​ต่อ​เรือ​ใหญ่ ใน​เรือ​นั้น​มี​น้อย​คน คือ​แปด​ชีวิต​รอด​ผ่าน​น้ำ

ฮีบรู 9:12 คือ​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ และ​พระ​องค์​ไม่​ได้​ทรง​นำ​เลือด​แพะ​และ​เลือด​ลูก​วัว​เข้า​ไป แต่​ทรง​นำ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์​เอง​เข้า​ไป จึง​ได้​มา​ซึ่ง​การ​ไถ่​บาป​ชั่ว​นิรันดร์

ฮีบรู 9:14 มาก​ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ใด พระ​โล​หิต​ของ​พระ​คริสต์ ผู้​ทรง​ถวาย​พระ​องค์​เอง​ที่​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​แด่​พระ​เจ้า​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​นิรันดร์ ก็​จะ​ทรง​ชำระ​มโน​ธรรม​ของ​เรา​จาก​การ​ประ​พฤติ​ที่​เปล่า​ประ​โยชน์ เพื่อ​เรา​จะ​ปรน​นิบัติ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่

ฮีบรู 9:22 แท้​จริง​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัตินั้น​ถือ​ว่า​เกือบ​ทุก​สิ่ง​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ได้​ด้วย​เลือด และ​ถ้า​ไม่​มี​โล​หิต​ไหล​ออก​แล้ว ก็​จะ​ไม่​มี​การ​ยก​โทษ​บาป​เลย

ทัศนะของพระเยซูคริสต์ต่อพระคัมภีร์

มัทธิว 5:18 เพราะ​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จน​กว่า​ฟ้า​และ​ดิน​จะ​ล่วง​ไป แม้​อักษร​ที่​เล็ก​ที่​สุด หรือ​ขีด ขีด​หนึ่ง ก็​จะ​ไม่​มี​วัน​สูญ​ไป​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ จน​กว่า​ทุก​สิ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น

มัทธิว 26:54 แต่​ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น​ข้อ​พระ​คัม​ภีร์​ที่​ว่า จำ​เป็น​จะ​ต้อง​เป็น​อย่าง​นี้​จะ​สำเร็จ​ได้​อย่างไร?

มัทธิว 26:56 แต่​ทั้ง​หมด​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​ให้​สำ​เร็จ​ตาม​ที่​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้…  

ลูกา 24:44 พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “นี่​เป็น​ถ้อย​คำ​ของ​เรา ซึ่ง​เรา​บอก​ไว้​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​อยู่​กับ​ท่าน​ว่า บรร​ดา​ถ้อย​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หมวด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส ใน​หมวด​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​ใน​หมวด​เพลง​สดุดี​ที่​กล่าว​ถึง​เรา​นั้น จำ​เป็น​จะ​ต้อง​สำ​เร็จ”

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s