พระคัมภีร์เดิม (The Old Testament)

 

พระคัมภีร์เดิมหรือพันธสัญญาเดิม (The Old covenant) ประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่ม เป็นบันทึกเรื่องราวที่พระเจ้าประสงค์เปิดเผยพระองค์เอง (God’s revelation) ต่อมนุษย์ ข้อความถูกบันทึกโดยผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และเขียนขึ้นโดยการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อความทั้งหมดไม่มีข้อผิดพลาด และบางครั้งอยู่เหนือเหตุผลของมนุษย์

2เปโตร 1:21“เพราะ​ว่า​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​ประ​สงค์​ของ​มนุษย์​เลย แต่​มนุษย์​กล่าว​คำ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า ตาม​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ทรง​ดล​ใจ​เขา”

2ทิโมธี3:16 พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม”

พระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงการทรงสร้างมนุษย์ การที่มนุษย์ล้มลงในความบาป และการเตรียมส่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า เข้ามาในโลกเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาปนั้น ซึ่งสำเร็จทางชนชาติอิสราเอล พระคัมภีร์เดิกล่าวถึงอับราฮัม ซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ว่า อยู่ในยุค 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และโมเสส ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล พระคัมภีร์เดิมเล่มสุดท้าย เขียนเสร็จในช่วงเวลาราว 460-430 ปีก่อนคริสตกาล

ในพระคัมภีร์เดิม ผู้เขียนใช้ถ้อยคำว่า “พระเจ้าตรัสโดยทางข้าพเจ้า”

2ซามูเอล 23:2 “พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ได้​ตรัส​ทาง​ข้าพ​เจ้า พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​อยู่​ที่​ลิ้น​ของ​ข้าพ​เจ้า”  

ยิระมายา 1:9 “แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​เหยียด​พระ​หัตถ์​สัม​ผัส​ปาก​ข้าพ​เจ้า และ​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า นี่​แน่ะ เรา​เอา​ถ้อย​คำ​ของ​เรา​ใส่​ใน​ปาก​ของ​เจ้า”  

อาโมศ 3:8 “สิงห์​เปล่ง​เสียง​คำ​ราม​แล้ว ใคร​จะ​ไม่​กลัว​บ้าง? พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​แล้ว ใครบ้างจะ​ไม่​เผย​พระ​วจนะ?”

และอีกประการหนึ่ง เมื่อผู้เขียนถึงข้อความหรือเรื่องที่มีผู้เขียนไว้ก่อนแล้วก็จะอ้างว่า เป็นพระวจนะของพระเจ้า

ในพันธสัญญาเดิมนี้มีบัญญัติของโมเสสที่รับจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายและตั้งไว้กับชนชาติอิสราเอล

อพยพ 20:1-17 พระบัญญัติสิบประการ

พระ​เจ้า​ตรัส​พระ​วจนะ​ทั้ง​สิ้น​ต่อ​ไป​นี้​ว่า เรา​คือ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์​คือ​จาก​แดน​ทาส   —- 

–  ห้าม​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอก​เหนือ​จาก​เรา

–  ห้าม​ทำ​รูป​เคา​รพ​สำหรับ​ตน เป็น​รูป​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ฟ้า​เบื้อง​บน หรือ​บน​แผ่น​ดิน​เบื้อง​ล่าง หรือ​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่น​ดิน ห้าม​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรน​นิบัติ​รูป​เหล่า​นั้น เพราะ​เรา​คือ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เป็น​พระ​เจ้า​ที่​หวง​แหน ให้​โทษ​ของ​บิดา​ตก​ทอด​ไป​ถึง​ลูก​หลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​เรา​จน​ถึง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่ว​อายุ​คน แต่​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​คน​ที่​รัก​เรา และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​เรา​จน​ถึง​นับ​พัน​ชั่ว​อายุ​คน “ห้าม​ใช้​พระ​นาม​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด เพราะ​ผู้​ที่​ใช้​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ไป​ใน​ทาง​ที่​ผิด​นั้น พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​เอา​โทษ

–  จง​ระลึก​ถึง​วัน​สะ​บา​โต ถือ​เป็น​วัน​บริ​สุทธิ์

–  จง​ทำ​งาน​ทั้ง​สิ้น​ของ​เจ้า​หก​วัน แต่​วัน​ที่​เจ็ด​นั้น​เป็น​สะ​บา​โต​แด่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า ใน​วัน​นั้น​ห้าม​ทำ​งาน​ใดๆ​ไม่​ว่า​เจ้า​เอง หรือ​บุตร​ชาย​บุตร​หญิง​ของ​เจ้า หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เจ้า หรือ​สัตว์​ใช้​งาน​ของ​เจ้า หรือ​คน​ต่าง​ด้าว​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ประตู​เมือง​ของ​เจ้า เพราะ​ใน​หก​วัน​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​สร้าง​ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน ทะเล และ​สรรพ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ที่​เหล่า​นั้น แต่​ใน​วัน​ที่​เจ็ด​ทรง​พัก เพราะ​ฉะนั้น​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อวย​พร​วัน​สะ​บา​โต และ​ทรง​ตั้ง​วัน​นั้น​ไว้​เป็น​วัน​บริ​สุทธิ์

–  จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เจ้า

–  ห้าม​ฆ่า​คน

–  ห้าม​ล่วง​ประ​เวณี​ผัว​เมีย​เขา

–  ห้าม​ลัก​ขโมย

–  ห้าม​เป็น​พยาน​เท็จ​ใส่​ร้าย​เพื่อน​บ้าน

–  ห้าม​โลภ​บ้าน​เรือน​ของ​เพื่อน​บ้าน ห้าม​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อน​บ้าน หรือ​ทาส​ทาสี​ของ​เขา หรือ​โค ลา​ของ​เขา หรือ​สิ่ง​ใดๆ ซึ่ง​เป็น​ของ​ของ​เพื่อน​บ้าน

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s