พระคริสตธรรมคัมภีร์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ (Christian bible) เป็นอมตธรรม ประกอบไปด้วยพระคำของพระเจ้า เขียนโดยผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ (Prophets) หลายคน และเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษ นำมารวมกันเป็น “หนังสือเล่มเดียว” เป็นการอัศจรรย์ยิ่งนัก เชิดชูเป็นพยานในตัวเองว่า เป็นหนังสือที่มีกำเนิดเหนืออำนาจมนุษย์

พระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเรื่องเดียว แต่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พระคัมภีร์เดิม (The Old Testament) และพระคัมภีร์ใหม่ (The New Testament)

พระคัมภีร์ ถ้าเขียนด้วยมือ เรียก Manuscript (MS)

วัสดุที่ใช้เขียน

 1. กระดาษโบราณที่ทำจากต้นกก (papyrus) ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ทนทาน ใช้กันมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ 3 ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถพบพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ที่เขียนบน papyrus แต่คงพบหนังสืออื่นๆ ที่เขียนบน papyrus ที่เก่าแก่ที่สุด เขียนเมื่อ 2,400 ปีก่อนคริสตกาล ในทะเลทรายประเทศอียิปต์ สามารถอยู่ได้เนื่องจากบริเวณนั้นแห้งแล้งมาก
 2. กระดาษหนัง (parchment) ทำจากหนังแกะ แพะ กวาง ฯลฯ ที่นำมาโกนขนและขูดให้เรียบ
 3. แผ่นหนัง สำหรับเขียนหนังสือ (vellum) ทำจากหนังลูกวัว ปกติย้อมเป็นสีม่วง พบ MS บน Vellum สีม่วงนี้ ตัวหนังสือเขียนด้วยสีทองหรือเงิน
 4. วัสดุอื่นๆ ได้แก่ กระเบื้องที่ไม่ได้เคลือบ หิน ดินเผา โดยใช้วัสดุแหลมๆ เขียนแล้วทำให้แห้ง หรือใช้แผ่นไม้เคลือบขี้ผึ้ง แล้วใช้โลหะเขียน

เครื่องมือที่ใช้เขียน

 1. สิ่ว (chisel) ทำด้วยเหล็ก ใช้เขียนบนแผ่นหิน
 2. ปากกาโลหะ (metal stylus) ใช้เขียนบนแผ่นไม้เคลือบขี้ผึ้ง
 3. ปากกาใช้กับ papyrus, parchment และ vellum
 4. หมึกที่ใช้ เป็นส่วนผสมของถ่าน กาว และน้ำ

รูปแบบหนังสือโบราณ

 1. เป็นม้วน (rolls or scrolls)ความยาวโดยเฉลี่ย 20-35 ฟุต แต่มีบางม้วนยาวถึง 144 ฟุต
 2. เขียนเป็นเล่ม (codex or book form)

รูปแบบการเขียน

 1. เริ่มแรก อาจเขียนตัวใหญ่ทั้งหมด
 2. เขียนตัวเล็ก (running hand) เริ่มในศตวรรษที่ 9
 3. เมื่อประดิษฐ์การพิมพ์ขึ้นในศตวรรษที่ 15 (ปีค.ศ. 1454) การเขียนพระคัมภีร์ต้นฉบับ หรือ MS จึงหยุดไป

การแบ่งตอน

 1. การแบ่งเป็นบท (Chapters) เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ 589 ปีก่อนค.ศ. แบ่งหนังสือ 5 เล่ม (Pentateuch)ของโมเสสเป็น 154 Groupings เพื่อให้อ่านครบใน 3 ปี 50 ปีหลังจากนั้นจึงแบ่งเป็น 54 ตอน และแบ่งย่อยเป็น 669 segments เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงและอ่านในช่วงเวลา 1 ปี และในศตวรรษที่ 13 (ประมาณ ค.ศ. 1227) มีการแบ่งบทเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบัน
 2. แบ่งข้อ (verses) จัดทำเมื่อประมาณปี ค.ศ. 900

ปฐมกาล (Genesis) เป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ เขียนขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล

วิวรณ์ (Revelation) เป็นหนังสือเล่มสุดท้าย เขียนในราวปี ค.ศ. 90-95

ข้อความตอนท้ายๆ ของหนังสือวิวรณ์ อ่านได้ความเข้ากันกับตอนจบของเรื่องที่เริ่มต้นในหนังสือปฐมกาล ดังนี้

ปฐมกาล 1:1 “ใน​ปฐม​กาล พระ​เจ้า​ทรง​เนร​มิต​สร้างฟ้า​และ​แผ่น​ดิน”

วิวรณ์  21:1 “และ​ข้าพ​เจ้า​เห็น​ฟ้า​สวรรค์​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่…”  

ปฐมกาล 1:10 “…​ที่​ซึ่ง​น้ำ​รวม​กัน​นั้น​ว่า ทะเล …”

วิวรณ์ 21:1 “…และ​ทะเล​ก็​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป ”

ปฐมกาล 1:5 “พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​…ความ​มืด​นั้น​ว่า คืน”

วิวรณ์ 21:25 “…และ​จะ​ไม่​มี​เวลา​กลาง​คืน​ใน​นั้น”  

ปฐมกาล 1:16 “พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​ดวง​สว่าง​ขนาด​ใหญ่​ไว้​สอง​ดวง”  

วิวรณ์ 21:23 “นคร​นั้น​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​มี​แสง​จาก​ดวง​อา​ทิตย์​หรือ​ดวง​จันทร์…” 

ปฐมกาล 2:17 “…เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย​แน่”

วิวรณ์ 21:4 “…และ​ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป…”  

ปฐมกาล 3:16 “เราจะให้เจ้าเจ็บปวดแสนสาหัส…”   

วิวรณ์ 21:4 “…และ​การ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป…”

ปฐมกาล 3:17 “แผ่นดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจ้า…”  

วิวรณ์ 22:3 “ทุก​สิ่ง​ที่​ถูก​สาป​แช่ง​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป…”

ปฐมกาล 3:1,4 งู (ซาตาน) มาในรูปผู้ล่อลวง   

วิวรณ์ 20:10 ซาตานหายตนไปเป็นนิตย์

ปฐมกาล 3:23 “…ให้​เพาะ​ปลูก​บน​ดิน​ซึ่ง​ใช้​สร้าง​เขา​ขึ้น​มา”

วิวรณ์ 22:2 “มีต้นไม้แห่งชีวิต …”  

ปฐมกาล 3:24 “พระ​องค์​ทรงขับไล่เขาออกไป…”

วิวรณ์ 22:4 พวก​เขา​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์…  ”  

ปฐมกาล 2:10 ที่อาศัยของมนุษย์ เดิมอยู่ในสวนริมแม่น้ำ “มี​แม่​น้ำ​สาย​หนึ่ง​ไหล​จาก​เอเดน​รด​สวน​นั้น จาก​ที่​นั่น​ก็​แยก​เป็น​สี่​สาย”

วิวรณ์ 22:1 ที่อาศัยชั่วนิรันดรของคนที่ถูกไถ่ไว้แล้วจะอยู่ริมแม่น้ำ และ​ท่าน​สำ​แดง​ให้​ข้าพ​เจ้า​เห็น​แม่​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​แห่ง​ชีวิต…”  

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s