พระเจ้า … พระองค์คือผู้ใด

เคยถามเพื่อนชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอื่นที่เชื่อในพระเจ้าเช่นกันว่า พระเจ้าของเราเป็นองค์เดียวกันหรือไม่ เขาตอบว่า แน่นอน เพราะพระเจ้าของเรา คือพระผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เหนือพระอื่นใด

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

“พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​โลก​กับ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​อยู่​ใน​นั้น เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน​โลก พระ​องค์​ไม่​ได้​สถิต​ใน​วิหาร​ที่​มนุษย์​สร้าง​ขึ้น พระ​องค์​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​ให้​มือ​มนุษย์​มา​รับ​ใช้​ราว​กับ​ว่า​มี​ความ​ต้อง​การ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด เพราะ​พระ​องค์​ต่าง​หาก​ที่​ทรง​เป็น​ผู้​ประ​ทาน​ชีวิต​และ​ลม​หาย​ใจ​และ​สิ่ง​สาร​พัด​แก่​คน​ทั้ง​ปวง พระ​องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ทุก​ชาติ​มา​จาก​คนๆ เดียว​ให้​อยู่​ทั่ว​พิภพ​โลก และ​ทรง​กำ​หนด​เวลา​และ​เขต​แดน​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​อยู่​ด้วย เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​แสวง​หา​พระ​เจ้า​และ​มุ่ง​หวัง​จะ​ค้น​หา​และ​พบ​พระ​องค์ ที่​จริง​พระ​องค์​ไม่​ทรง​อยู่​ห่าง​ไกล​จาก​เรา​ทุก​คน​เลย” (กิจการของอัครฑูต 17:24-27)

พระเยซู ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ตรัสว่า

“ไม่​มี​ใคร​ได้​เห็น​พระ​บิดา​นอก​จาก​ท่าน​ที่​มา​จาก​พระ​เจ้า ท่าน​นั้น​แหละ​ได้​เห็น​พระ​บิดา​แล้ว” (ยอห์น 6:46)

“พระ​บิดา​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​ทรง​ใช้​เรา​มา และ​เรา​มี​ชีวิต​เพราะ​พระ​บิดา​อย่าง​ไร คน​ที่​กิน​เรา​ก็​จะ​มี​ชีวิต​เพราะ​เรา​อย่าง​นั้น” (ยอห์น 6:57)

…“เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า ก่อน​อับ​รา​ฮัม​เกิด เรา​เป็น​อยู่​แล้ว” (ยอห์น 8:58)

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ข้อความพระคัมภีร์จาก  theWord…Thailand Bible Society (www.thaibible.or.th)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s