คริสตมาสแรก

คืนนั้นหน้าหนาว เงียบเหงาวังเวง

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

คริสตมาสแรก เป็นคริสตมาสที่มีความหมาย เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ทรงถือกำเนิดจากนางมารีย์ หญิงพรหมจารีซึ่งตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่บ้านเบธเลเฮม ใกล้กรุงเยรูซาเลม แคว้นยูเดีย ซึ่งเป็นประเทศคะนาอันในขณะนั้น ทั้งนี้ เป็นตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมอันศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 300 คำพยากรณ์ก่อนที่พระองค์จะทรงมาบังเกิดนั้น

นางจึง​คลอด​บุตร​ชาย​หัวปี เอา​ผ้า​อ้อม​พัน​และ​วาง​ไว้​ใน​ราง​หญ้า เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ที่​ว่าง​ใน​โรง​แรม​สำ​หรับ​พวก​เขา (ลูกา 2:7)

คริสตศาสนิกชนส่วนใหญ่จึงถือเอาวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระองค์

คริสตมาสแรก เป็นวันเกิดของพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์ทั้งปวง เนื่องด้วยตามมาตรฐานของพระเจ้านั้น  มนุษย์ “Fall short of the Glory of God” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า (โรม 3:23) และ เพราะพระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

เรื่อง​การ​ประ​สูติ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ดัง​นี้คือ ​มา​รีย์​ผู้​เป็น​มาร​ดา​ของ​พระ​เยซู​นั้น เดิม​โย​เซฟ​ได้​สู่​ขอ​หมั้น​กัน​ไว้​แล้ว ​ก่อน​ที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วย​กัน​ก็​ปรา​กฏ​ว่า  มารีย์​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ แต่​โย​เซฟ​คู่​หมั้น​ของ​เธอ​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม ไม่​ต้อง​การ​จะ​แพร่ง​พราย​ความ​เป็น​ไป​ของ​เธอ ต้อง​การ​จะ​ถอน​หมั้น​เสีย​ลับๆ  เมื่อ​โย​เซฟ​ยัง​คิด​เรื่อง​นี้​อยู่ ก็​มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า1 ​มา​ปรา​กฏ​แก่​โย​เซฟ​ใน​ความ​ฝัน​ว่า “โย​เซฟ​บุตร​ดาวิด อย่า​กลัว​ที่​จะ​รับ​มา​รีย์​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​ท่าน​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ซึ่ง​ปฏิ​สนธิ​ใน​ครรภ์​ของ​เธอ​เป็น​โดย​เดช​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์  เธอ​จะ​ให้​พระ​กำ​เนิด​บุตร​ชาย แล้ว​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า เยซู เพราะ​ว่า​ท่าน​จะ​ทรง​ช่วย​ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​บาป​ของ​พวก​เขา”  ทั้ง​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​จะ​ให้​สำ​เร็จ​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ซึ่ง​ตรัส​ผ่าน​ทาง​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ว่านี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล
(แปล​ว่า พระ​เจ้า​สถิต​กับ​เรา)  

เมื่อ​โย​เซฟ​ตื่น​ขึ้น​ก็​ทำ​ตาม​คำ​ซึ่ง​ทูต​สวรรค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สั่ง​นั้น คือ​ได้​รับ​มา​รีย์​มา​เป็น​ภรรยา แต่​ไม่​ได้​มี​เพศ​สัม​พันธ์กับ​เธอ​จนกว่า​ให้​พระ​กำ​เนิด​บุตร​ชาย​แล้ว และ​โย​เซฟ​เรียก​นาม​ของ​บุตร​นั้น​ว่า​เยซู (มัทธิว 1:18-25)

Advertisements
This entry was posted in คริสตศาสนา and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s